Qui som

El  Centre d’estudis ESART inicia la seva activitat acadèmica del curs 2013-2014, el centre respon a la necessitat d’omplir el buit existent en el camp de la formació reglada d’arts escèniques i música, oferint accés a titulacions universitàries oficials reconegudes en tot l’àmbit internacional.

ESART vol formar i preparar estudiants per carreres professionals sòlides i amb futur partint d’una concepció humanística de l’ensenyament, on els valors ètics fomentin l’esperit crític d’autosuperació i les eines proposades posin en valor la noció de l’art com a eina de transformació social.

Aquest propòsit s’impulsa mitjançant una oferta educativa innovadora, multidisciplinària, transversal i fonamentalment pràctica, connectada amb el món professional i recolzada en models curriculars acreditats pel sistema universitari britànic.

A més de les habilitats específiques de cada disciplina, els programes d’ ESART estan dissenyats per estimular i fomentar el paper central dels valors que inclouen rigor intel·lectual, la independència de pensament, la capacitat d’autonomia, l’excel·lència creativa, la innovació i el compromís personal i professional.

A ESART Centre d’Estudis oferim els estudis oficials de Batxilleratcombinats amb diplomes de formació professional del Regne Unit, que ens permeten oferir Batxillerat amb doble titulació en:

El nostre equip docent està integrat per professionals de l’àmbit acadèmic i de l’àmbit professional de cada titulació.

Els nostres programes són garantia de compromís, experiència, connexió amb la indústria del sector i flexibilitat per avançar en l’aprenentatge a través del sistema learn by doing i de l’acció tutorial de tipus coaching and mentoring.

Compromís

Desenvolupar un marc formatiu centrat en l’alumne que ens permeti formar professionals que siguin:

 • Socialment útils i compromesos.
 • Professionalment feliços i rigorosos.
 • Emocionalment rics i apassionats.
 • Personalment oberts i generosos.

Missió

La missió d’ESART inicialment és formar i preparar estudiants per carreres professionals en les arts escèniques, la dansa, la música i les indústries audiovisuals del segle XXI, al curs 2015-2016 aquesta missió s’amplia cap als itineraris d’Art i disseny i Màrqueting.

Acreditades pel sistema universitari britànic, les opcions formatives que impulsen la nostra missió són innovadores, dinàmiques, pràctiques i rellevants dins el context professional actual, tant local com internacional.

La missió d’ESART es compleix mitjançant una experiència formativa equilibrada que valora les habilitats específiques de cada disciplina en el context d’un ampli marc humanístic definit pel model d’ensenyament pel qual apostem.

ESART vol recuperar el concepte d’escola com a espai per a l’adquisició de coneixement, riquesa cultural i desenvolupament intel·lectual personal. Volem preparar alumnes amb capacitat crítica capaços d’aportar el millor d’ells mateixos a la societat a través del coneixement i d’unes eines que els permetin desenvolupar la seva professió amb plenitud, responsabilitat personal i compromís col·lectiu.

Filosofia

 • No conformar-se i arriscar, antídot de la mediocritat.
 • Disciplina intel·lectual i rigor que condueixen a l’excel·lència.
 • Autenticitat per ser un mateix i passió per transmetre-ho.
 • Marcar pautes perquè l’autogestió condueixi els alumnes a la consecució del seu projecte vital.
 • Generositat i treball en equip per aprendre a escoltar.
 • Aprendre de tots els mètodes i no seguir-ne només un.
 • Fugir de la uniformitat i perseguir la diversitat.
 • Aprendre per fer. L’escena és primordialment acció. Ajudar a construir la persona perquè el fer no l’ofegui.