Batxillerat d’Audiovisuals a Barcelona

Aquest programa condueix a una doble titulació: Batxillerat + Pearson BTEC International Level 3 Fundation Diploma (540) in Creative Media

A qui va dirigit aquest batxillerat?

Itinerari recomanat especialment a aquells joves que volen accedir a estudis superiors universitaris en Comunicació audiovisual, Periodisme, Publicitat, Cinema i Televisió, ESCAC, Comunicació industrial i, també interessats en estudis de grau mitjà i superior en fotografia, televisió, càmera digital, so per directes, producció audiovisual, postproducció vídeo i àudio, producció d’espectacles.

Amb l’itinerari de Creative Media pretenem que els nostres estudiants acabin el batxillerat amb unes competències elevades en l’àmbit del món audiovisual, i estiguin en situació d’avantatge clar si decideixen continuar els estudis de cinema i televisió.

Objectius dels estudis de Batxillerat d’Audiovisuals

Així com a la resta d’itineraris, el primer gran objectiu per a aquells que estudien el Batxillerat audiovisual és superar amb èxit aquesta etapa educativa, a ser possible amb la nota més alta per poder accedir al grau universitari desitjat. En aquest cas, la formació impartida per Esart és una garantia per fer front amb confiança les proves d’accés a la universitat.

Però a Esart anem més enllà: volem que els/les nostres alumnes adquireixin amb nosaltres uns coneixements sòlids i avançats de les diverses àrees que composen la Comunicació audiovisual: guió, tècniques de càmera, so, postproducció, pitching… i un llarg etcètera.

Per poder assolir-ho, posem a disposició de l’alumnat espais perfectament equipats, com el plató i l’aula de Macs. A més, utilitzem els programes informàtics presents a la indústria audiovisual, com ProTools, per a la postproducció de so, Premier per a l’edició de vídeo, o DaVinci, per al retoc fotogràfic, entre moltes altres eines de software.

Pla d’estudis Batxillerats modalitat Audiovisuals

1r Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Filosofia
 • Educació física
 • Treball de recerca
 • Tutoria

MATÈRIES DE MODALITAT

 • Dibuix artístic
 • Cultura audiovisual
 • Projectes artístics

MATÈRIES OPTATIVES

 • Creació fotogràfica i Cinematografia
 • Publicitat i Comunicació
 • Producció audiovisual

2n Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca TDR
 • Tutoria

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT

 • Cultura audiovisual
 • Fonaments artístics
 • Disseny

MATÈRIES OPTATIVES

 • Població i prosperitat
 • Entorn sostenible
 • Pau, justícia i corresponsabilitat

Projecte BTEC, per marcar la diferència

A més d’aquest pla d’estudis oficial, aquest Batxillerat audiovisual té un altre avantatge per al seu alumnat: li permet obtenir de manera simultània el títol Pearson BTEC International Level 3 Foundation Diploma (540) in Creative Media. Es tracta d’un primer i important diploma acadèmic a incloure al currículum vitae, doncs, és molt valorat al sector, a nivell internacional.

Per obtenir aquest diploma britànic BTEC, les unitats a superar durant els dos anys acadèmics són:

1r Curs: Matèries de l’itinerari

U1 Preproducció (Pre-Production Techniques)

La unitat inclou la planificació i els requeriments dels recursos de producció i postproducció, així com la distribució dels recursos, la seva organització i utilització.

U2 Habilitats de la comunicació (Communication Techniques)

L’objectiu d’aquesta unitat és assegurar que els/les alumnes són capaços/ces de comunicar-se de forma efectiva, oralment i per escrit, en contextos de producció creativa. Per tant, aprendran a desenvolupar l’habilitat de comunicar les seves idees, pensaments, propostes i informes en diversos ventalls d’audiències, tot utilitzant les formes correctes per adreçar-se a elles i les formes tecnològiques més adequades per a fer-ho. Els/Les alumnes també desenvoluparan habilitats de revisió i correcció de textos.

U3 Tècniques de recerca (Research Techniques)

L’objectiu d’aquesta unitat és desenvolupar el coneixement i les habilitats d’investigació rellevants d’una producció creativa. Els/Les alumnes presentaran els seus descobriments tant de forma escrita com oral i aprendran a citar les referències dels recursos i fonts emprats.

U4 Gestió de projectes audiovisuals (Creative Media Production Management Project)

L’objectiu d’aquesta unitat és proporcionar als/a les estudiants la comprensió, els coneixements i les habilitats necessàries per gestionar la producció d’un producte multimèdia des de la idea inicial fins a la seva finalització.

2n Curs: Matèries de l’itinerari

U3 Tècniques de recerca (Research Techniques)

Aquesta unitat és una continuació de la iniciada a primer, per tant, el/les alumnes segueixen desenvolupant i ampliant el coneixement i les habilitats d’investigació més rellevants en una producció creativa. Els/les alumnes continuaran presentant els seus descobriments tant de forma escrita com oral i seguiran aprenent a citar les referències dels recursos i fonts emprats.

U5 El brief a la indústria audiovisual (Working to a Brief in the Creative Media Industries)

L’objectiu és aprendre tot el procés de treball de les idees, saber fer un brief, un resum, el desenvolupament i la realització d’aquestes idees fins a l’autoavaluació final en acabar el treball.

U6 Enfocaments crítics dels productes audiovisuals (Critical Approaches to Creative Media Products)

L’objectiu és comprendre com els productors creen els productes audiovisuals en base a determinades audiències/públic. La unitat pretén desenvolupar la comprensió crítica i personal d’aquests productes. L’alumnat ha d’aprendre a veure’ls amb sentit crític, tant els elaborats per altres persones com els elaborats per ells/es mateixos/es.

U7 Empresa audiovisual (Understanding the CM sector)

Entendre el sector dels mitjans audiovisuals, és l’objectiu d’aquesta unitat, la qual treballa les indústries del sector i els assumptes legals, de propietat i de regulació.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Descarrega’t la fitxa dels estudis

Contacta amb nosaltres


  És obligatori respondre les següents caselles:

  Consento l'ús de les meves dades per a les finalitats indicades a la política de privacitat “LES SEVES DADES SEGURES
  Consento l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat