Batxillerat d’Audiovisuals a Barcelona

Aquest programa condueix a una doble titulació: Batxillerat + Pearson BTEC International Level 3 Fundation Diploma (540) in Creative Media

A qui va dirigit aquest batxillerat?

Itinerari recomanat especialment a aquells joves que volen accedir a estudis superiors universitaris en Comunicació audiovisual, Periodisme, Publicitat, Cinema i Televisió, ESCAC, Comunicació industrial i, també interessats en estudis de grau mitjà i superior en fotografia, televisió, càmera digital, so per directes, producció audiovisual, postproducció vídeo i àudio, producció d’espectacles.

Amb l’itinerari de Creative Media pretenem que els nostres estudiants acabin el batxillerat amb unes competències elevades en l’àmbit del món audiovisual, i estiguin en situació d’avantatge clar si decideixen continuar els estudis de cinema i televisió.

Objectius dels estudis de Batxillerat d’Audiovisuals

Partim d’un treball teòric-pràctic, fent que l’alumne reconegui els fonaments de la imatge, la seva història i la influència del cinema, de la televisió i la d’altres formats audiovisuals presents al nostre món.
L’alumnat haurà de preproduir els seus projectes audiovisuals, saber triar un bon projecte audiovisual, estudiar-ne les necessitats tècniques, artístiques i econòmiques, dissenyar correctament la producció i culminar la preparació per a un bon rodatge, tot presentant un bon dossier de preproducció.
Comprendrà la importància del guió, escriurà guions amb els formats professionals, tant de ficció, de reportatges com de documentals.
Haurà de saber comunicar les seves idees i vendre-les. Es plantejarà projectes de cara a assegurar-ne la producció i comercialització, amb les tècniques pròpies de la indústria. Per tant, realitzarà el pitching per a cada projecte que vulgui començar.
Reconeixerà les tècniques de càmera, rodatge/gravació, l’organització de les diferents tasques d’un rodatge, l’ús de la  tècnica d’imatge, la direcció tècnica i la d’actors, la resolució de problemes i conflictes.
Treballarà amb so directe, aplicarà les tècniques i fonaments del so a l’audiovisual durant la gravació.
Una vegada feta la producció, haurà d’explorar el món de la postproducció, tot editant amb Premier i retocant color amb DaVinci. Coneixerà la teoria i tècnica del muntatge audiovisual, l’ús dels programes professional d’edició de vídeo i la correcció de color.
Dintre d’aquesta postproducció, també haurà d’aplicar els coneixements amb ProTools, programa professional de postproducció de so.

Haurà de realitzar diferents projectes audiovisuals al llarg dels dos cursos de batxillerat: Curtmetratge de ficció, Documental i Videoclip: començant des de la idea fins a arribar a la presentació del producte en societat. En aquest projectes hauran d’aplicar els coneixements adquirits.

Els alumnes d’Audiovisuals finalitzen amb un Reel personal molt interessant per començar
una nova etapa.

Pla d’estudis Batxillerats modalitat Audiovisuals

1r Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Filosofia
 • Educació física
 • Ciències del món contemporani
 • Treball de recerca
 • Tutoria

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT

 • Fonaments de les arts
 • Cultura audiovisual
 • Literatura universal
 • Historia del món contemporani
 • Taller d’audiovisuals

UNITATS DIPLOMA BTEC

 • Pre-Production Techniques for the Creative Media Industries
 • Communication Skills for Creative Media Production
 • Research Techniques for the Creative Media Industries
 • Audio Production Processes and techniques
 • Film and Video Editing Techniques
 • Writing for Televisión and Video
 • Single Camera Techniques
 • Film Studies

2n Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca TDR
 • Tutoria

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT

 • Fonaments de les arts
 • Cultura audiovisual II
 • Literatura catalana
 • Taller d’audiovisuals II

UNITATS DIPLOMA BTEC

 • Research Techniques for the Creative Media Industries
 • Understanding the Creative Media Sector
 • Audio Production Processes and techniques
 • Writing for Television and Video
 • Understanding Video Technology
 • Social Video

Matèries del Diploma Britànic in Creative Media Production (BTEC)

1r Curs: Matèries de l’itinerari

U1 Pre-Production Techniques for the Creative Media
Els alumnes han d’entendre i preparar el Dossier de Preproducció. Es tracta d’aprendre a utilitzar tots els documents necessaris per presentar correctament i de manera professional un projecte audiovisual, el seu curtmetratge.

U2 Communication Skills for Creative Media
En aquesta matèria, han de saber fer un Pitching. Conèixer les fortaleses i debilitats per comunicar el seu projecte. Presentació en públic.

U3 Research Techniques for the Creative Media
L’alumnat inicia el seu Treball de recerca, han d’escollir el tema i treballar sobre les fonts.

U17 Audio Production Processes and Techniques
Aquesta unitat els permet conèixer totes les fonts de so i el seu comportament en els diferents ambients de gravació. Utilització de so en directe.

U16 Film and Video Editing Techniques
L’objectiu d’aquesta unitat és que l’alumnat conegui els principis fonamentals del muntatge i la utilització del Premiere, programa d’edició.

U24 Writing for Television and Video
En aquesta unitat, l’objectiu és l’escriptura de guions amb els formats professionals, tant de ficció, de reportatges com de documentals. La unitat finalitza amb l’escriptura d’un pilot per a una web sèrie.

U22 Single Camera Techniques 
Aquesta unitat està dissenyada per permetre als estudiants conèixer els principis de la fotografia, la composició, el maneig de càmeres de vídeo i rèflex. Realitzen les pràctiques en plató/estudi.

U26 Film Studies
L’objectiu d’aquesta matèria és que l’alumnat conegui les pel·lícules des de dins fins a arribar a poder fer una crítica cinematogràfica.

2n Curs: Matèries de l’itinerari

U3 Research Techniques for the Creative Media
Presentació davant una audiència dels resultats de la investigació realitzada al llarg del treball de recerca, tenint en compte la correcció formal, de contingut i de presentació, i fent ús d’una exposició correcta.

U7 Understanding the Creative Media Sector
Aquesta unitat estimularà els estudiant a crear la seva pròpia empresa audiovisual, ser els propietaris conjuntament amb el seu equip de companys. Hauran d’elaborar el seu Currículum Vitae i Reel i crear la seva pròpia web de presentació.

U17 Audio Production Processes and Techniques
L’objectiu d’aquesta unitat es adquirir el coneixement i l’aplicació de les tècniques i fonaments dels so aplicat a l’audiovisual durant la gravació i durant la postproducció, tot utilitzant el ProTools.

U24 Writing for Television and Video
Aquesta unitat té com a objectiu fomentar l’escriptura audiovisual amb un enfocament pràctic, així com potenciar el desenvolupament d’habilitats dels alumnes en la documentació,  investigació d’antecedents, pitching, la redacció de propostes i l’escriptura de guions amb una tècnica acurada. Escriptura d’un pilot de Web sèrie.

U21 Understanding Video Technology
Aquesta unitat està dissenyada per a l’edició de vídeos amb Premier i retoc de color amb DaVinci, adquirir un coneixement de la teoria i de la tècnica del muntatge audiovisual, l’ús dels programes professionals d’edició de vídeo i de correcció de color.

U31 Social Video
L’objectiu d’aquesta unitat és reflexionar sobre la realitat que ens envolta i investigar les històries humanes que hi ha darrere. Ser capaç de veure quina d’elles podria ser un documental. Investigar el tema, trobar un enfocament i exposar-lo en públic. Han de planificar les fases de preproducció, producció, postproducció i realitzar-les. Projectar el seu documental a l’audiència i a les persones que han participat en el contingut.

U29 Music Video
L’objectiu d’aquesta unitat es la creació i presentació d’un videoclip amb la recerca prèvia de l’estil de música que més els agrada i de la música més adient.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Descarrega’t la fitxa dels estudis

Contacta amb nosaltres


  És obligatori respondre les següents caselles:

  Consento l'ús de les meves dades per a les finalitats indicades a la política de privacitat “LES SEVES DADES SEGURES
  Consento l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat