Batxillerat d’Art i Disseny a Barcelona

Aquest programa condueix a una doble titulació: Batxillerat + Pearson BTEC International Level 3 Foundation Diploma (510) in Art & Design.

A qui va dirigit aquest batxillerat?

S’enfoca a tots aquells estudiants que tinguin interès en aspectes relatius al dibuix artístic; al disseny d’espais interiors, de mobiliari, i de packaging; al branding, o disseny de marca; al modelat, animació i impressió 3d; al disseny gràfic, a través de conceptes de comunicació i de coneixement de Photoshop, Illustrator i Indesign; i a la proposta de disseny audiovisual, a través d’aprendre a preparar, produir i editar vídeos, amb l’ajuda de Premiere.

L’itinerari està recomanat per aquells que plantegin el seu futur professional en el camp de el disseny i de les arts visuals i plàstiques. Adequat per a tots els estudis de la branca d’Arts i Humanitats, especialment Arts i disseny, Belles Arts, Comunicació cultural i Disseny.

També s’enfoca al públic relacionat amb els graus formatius superiors en fotografia, aparadorisme, còmic, estampacions, estilisme d’indumentària, gràfica publicitària, gràfica interactiva, il·lustració, modelisme i maquetisme, projectes i direcció d’obres de decoració.

Objectius dels estudis de Batxillerat d’Art i Disseny

A diferència de l’actual sistema de Batxillerat, que la motivació intrínseca per cursar-lo és ser un mer pont per arribar a posteriors estudis, els Batxillerats Esart -i l’itinerari d’Art i Disseny per extensió- proposa un aprenentatge per projectes mitjançant el sistema de BTEC, de la mà de la institució britànica Pearson, que proposa una formació creativa professional, amb un enfoc similar als cicles formatius de grau mig nacionals.

A banda d’obtenir una doble titulació, els estudiants d’Esart treballaran per projectes, sense exàmens clàssics, permetent així la seva experimentació en el procés de projecte, normalitzant l’error com a part del camí a l’èxit creatiu i aprofitant que els seus professors són professionals en actiu dels continguts que imparteixen.

A banda, es persegueix un aprenentatge creatiu, gestionant amb equilibri el disseny i creació -amb el factor de la producció i disseny de propostes pròpies, més un factor tècnic, desenvolupant les destreses tècniques a través de les quals es duu a terme la creació- juntament amb l’apreciació -coneixent el factor contextual de les obres d’altres artistes i dissenyadors, juntament amb el factor crític, que permet reaccionar i valorar amb coherència davant les obres d’altres autors.

Pla d’estudis Batxillerats modalitat Art i Disseny

1r Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Filosofia
 • Educació física
 • Ciències del món contemporani
 • Treball de recerca
 • Tutoria

ASSIGNATURAS D’ESPECIALITAT

 • Fonaments de les arts
 • Anatomia aplicada
 • Literatura universal
 • Llenguatge i pràctica musical
 • Taller d’arts escèniques

UNITATS DIPLOMA BTEC

 • Materials, techniques and processes in Art and Design
 • Ideas and concepts in Art and Design
 • Communication through Art and Design
 • 3D design, media, techniques and technology
 • Specialist contextual investigation in Art and design

2n Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca TDR
 • Tutoria

ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT

 • Fonamants de les arts
 • Arts escèniques
 • Cultura audiovisual
 • Taller d’arts escèniques II

UNITATS DIPLOMA BTEC

 • Visual recording in Art and Design
 • Computers in Art and Design
 • Design for advertising
 • 3D computer modelling
 • Starting a small business in Art and Design
 • Typographic and Layout design
 • Specialist contextual investigation in Art and design

Matèries del Foundation Diploma Britànic in Performing Art and Design (BTEC).

1r Curs: Matèries de l’itinerari

U02: Materials, techniques and processes in Art and design
A Dibuix Artístic els estudiants desenvolupen les seves aptituds en relació a l’exploració i ús de les habilitats, els materials, les tècniques, els processos i del llenguatge visual associats al dibuix artístic per desenvolupar una obra definitiva.

L’objectiu principal de la matèria és que els estudiants desenvolupin els seus coneixements adquirits durant el curs de dibuix artístic, tècniques materials i processos, i que s’adonin de la importància del domini d’aquestes tècniques i materials per a projectar idees i comunicar de manera efectiva.

U03: Ideas and concepts in Art and design
En aquesta matèria de Taller de disseny es treballa per assolir l’objectiu d’ampliar i aprofundir les habilitats de l’alumnat, el coneixement i la comprensió del pensament creatiu, a través de la literatura, de conceptes filosòfics, de pràctiques artístiques i de disseny.

U04: Communication through Art and design:
En aquesta matèria de Taller de disseny es desenvolupa aquesta unitat, que té com a objectiu desenvolupar l’amplitud i profunditat dels coneixements dels estudiants, i la comprensió de les habilitats en la comunicació digital a través de l’art i el disseny. Els alumnes aconseguiran això mitjançant l’estudi de com els professionals utilitzen principalment la imatgeria visual per comunicar idees, missatges i significats i, a continuació, aplicaran les troballes a les seves pròpies idees/propostes.

U90: 3d design, media, techniques and Technology
En aquesta matèria de Volum es treballa per estimular als estudiants a desenvolupar les seves habilitats relatives a la gestió de materials per tal de dissenyar espais interiors. Es desenvoluparà el potencial de les idees creatives, tot aplicant el ventall de materials i la recerca de recursos i tècniques 3D que s’adquiriran mitjançant l’estudi del projecte d’interiors arquitectònics, de disseny industrial i de packaging.

U13: Specialist contextual investigation in Art and design
Mitjançant el Treball de recerca, l’alumnat aprèn a treballar i lliurar un dossier de recerca amb correcció formal i de contingut. Presentar davant d’una audiència els resultats dels mesos d’investigació sobre la temàtica acordada amb el propòsit de demostrar que es posseeixen certs coneixements i que es saben redactar i exposar correctament.

Matèries de l’itinerari 2n curs

U01: Visual recording in Art and design
Aquesta unitat encaixada dins de Taller de disseny té per objectiu ampliar la capacitat dels estudiants de seleccionar i enregistrar visualment entre diverses fonts, per tal de comunicar audiovisualment una història amb finalitats específiques.

U12: Computers in Art and design + U40: Typographic and Layout design
Aquesta unitat estimularà als estudiants a desenvolupar les seves habilitats, comprensió i ús dels ordinadors en art i disseny. Investigaran les aplicacions existents i desenvoluparan respostes creatives a través de casos d’estudi i la producció de treballs digitals.
També s’animarà als estudiants a desenvolupar les seves habilitats necessàries per a dissenyar de manera creativa i efectiva unes solucions de maquetació, tot utilitzant tipografia, paginació, convencions gràfiques i aplicacions digitals diverses

U42: Design for advertising
Caldrà que l’alumnat origini i desenvolupi idees, tot seguint l’estructura d’un briefing. Es valorarà el potencial de les idees creatives, tot aplicant els recursos i la inspiració rebuda de la investigació d’exemples de publicitat en diversos suports.

U21: Starting a small business
L’objectiu d’aquesta unitat és permetre als aprenents desenvolupar les habilitats, coneixements i comprensió necessaris per establir i dirigir un negoci, i la normativa que s’ha de complir, i tenir l’oportunitat de preparar un pla de negoci detallat.

U51: 3d computer modelling
Aquesta unitat està dissenyada per permetre als estudiants desenvolupar habilitats en modelatge d’ordinadors 3D i una comprensió de com desenvolupar models digitals per a respondre a diverses demandes. A través d’això, adquiriran la competència d’ús del modelat, impressió i animació 3D com a eina complementària per desenvolupar i presentar projectes de disseny en diversos àmbits de disseny.

U13: Specialist contextual investigation in Art and design
Mitjançant el Treball de recerca, l’alumnat aprèn a treballar i lliurar un dossier de recerca amb correcció formal i de contingut. Presentar davant d’una audiència els resultats dels mesos d’investigació sobre la temàtica acordada amb el propòsit de demostrar que es posseeixen certs coneixements i que es saben redactar i exposar correctament.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Descarrega’t la fitxa dels estudis

Contacta amb nosaltres


  És obligatori respondre les següents caselles:

  Consento l'ús de les meves dades per a les finalitats indicades a la política de privacitat “LES SEVES DADES SEGURES
  Consento l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat