Batxillerat d’Art i Disseny a Barcelona

Aquest programa condueix a una doble titulació: Batxillerat + Pearson BTEC International Level 3 Foundation Diploma (510) in Art & Design.

A qui va dirigit aquest batxillerat?

S’enfoca a tots aquells estudiants que tinguin interès en aspectes relatius al dibuix artístic; al disseny d’espais interiors, de mobiliari, i de packaging; al branding, o disseny de marca; al modelat, animació i impressió 3d; al disseny gràfic, a través de conceptes de comunicació i de coneixement de Photoshop, Illustrator i Indesign; i a la proposta de disseny audiovisual, a través d’aprendre a preparar, produir i editar vídeos, amb l’ajuda de Premiere.

L’itinerari està recomanat per aquells que plantegin el seu futur professional en el camp de el disseny i de les arts visuals i plàstiques. Adequat per a tots els estudis de la branca d’Arts i Humanitats, especialment Arts i disseny, Belles Arts, Comunicació cultural i Disseny.

També s’enfoca al públic relacionat amb els graus formatius superiors en fotografia, aparadorisme, còmic, estampacions, estilisme d’indumentària, gràfica publicitària, gràfica interactiva, il·lustració, modelisme i maquetisme, projectes i direcció d’obres de decoració.

Objectius dels estudis de Batxillerat d’Art i Disseny

A diferència de l’actual sistema de Batxillerat, que la motivació intrínseca per cursar-lo és ser un mer pont per arribar a posteriors estudis, els Batxillerats Esart -i l’itinerari d’Art i Disseny per extensió- proposa un aprenentatge per projectes mitjançant el sistema de BTEC, de la mà de la institució britànica Pearson, que proposa una formació creativa professional, amb un enfoc similar als cicles formatius de grau mig nacionals.

A banda d’obtenir una doble titulació, els estudiants d’Esart treballaran per projectes, sense exàmens clàssics, permetent així la seva experimentació en el procés de projecte, normalitzant l’error com a part del camí a l’èxit creatiu i aprofitant que els seus professors són professionals en actiu dels continguts que imparteixen.

A banda, es persegueix un aprenentatge creatiu, gestionant amb equilibri el disseny i creació -amb el factor de la producció i disseny de propostes pròpies, més un factor tècnic, desenvolupant les destreses tècniques a través de les quals es duu a terme la creació- juntament amb l’apreciació -coneixent el factor contextual de les obres d’altres artistes i dissenyadors, juntament amb el factor crític, que permet reaccionar i valorar amb coherència davant les obres d’altres autors.

Pla d’estudis Batxillerats modalitat Art i Disseny

1r Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Filosofia
 • Educació física
 • Treball de recerca
 • Tutoria

MATÈRIES DE MODALITAT

 • Dibuix artístic I
 • Cultura audiovisual
 • Volum

MATÈRIES OPTATIVES

 • Llenguatges artístics contemporanis
 • Publicitat i Comunicació
 • Disseny en 2D i 3D

2n Curs

ASSIGNATURES COMUNES

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera: anglès
 • Història de la Filosofia
 • Història
 • Treball de recerca TDR
 • Tutoria

MATÈRIES DE MODALITAT

 • Dibuix artístic II
 • Fonaments artístics
 • Disseny

MATÈRIES OPTATIVES

 • Població i prosperitat
 • Entorn i sostenibilitat
 • Pau, justícia i corresponsabilitat

Matèries del Foundation Diploma Britànic in Performing Art and Design (BTEC).

Aquest Batxillerat artístic d’Esart inclou un altre projecte interessant: el Foundation Diploma in Art&Design (BTEC) que proporciona al seu alumnat, a més del prestigiós diploma Pearson BTEC International Level 3, d’un coneixement profund de l’àmbit del disseny. Per assolir-ho, és necessari cursar el següent programa, que s’imparteix de manera simultània al pla d’estudis oficial, i es desenvolupa al llarg de dos anys, a través de tres grans àmbits:

A1. Skills development (avaluable a finals de 1r de batxillerat).

En aquest àmbit, es treballa de manera transversal a través de totes les matèries de 1r de batxillerat. Les competències artístiques tenen correspondència a les assignatures del curs complet, enfocant-se de manera digital, manual i mixta. Es proposen escenaris de projectes artístic i de disseny basats en què es recalca el valor del procés de projecte. Es plantegen diversos projectes i pràctiques que contemplen la investigació, el disseny i creació d’espais i mobiliari, disseny gràfic de flyers i pòsters, així com l’elaboració d’il·lustracions basades en diversos materials, tècniques i processos artístics. L’alumnat elabora un filtre i presentació d’un portafoli de projectes, compilat per manifestar l’assoliment de les competències.

A2. Responding to a brief (avaluable entre el 1r i el 2n trimestre de 2n de batxillerat)

En aquesta unitat, es treballa de manera específica, mitjançant tots els recursos adquirits i desenvolupats fins al moment, un projecte de disseny gràfic i de marca. L’enunciat el proporciona Pearson BTEC, aquest planteja el disseny d’una proposta amb un fort component ètic i social. Es vehicula a través de treballar amb coherència un procés de projecte conceptual, així com mitjançant l’ús de programari específic Adobe. L’alumnat elabora un portafoli del projecte, desenvolupat per donar resposta a l’enunciat.

A3. Creative project (avaluable a finals de 2n de batxillerat)

Un projecte de disseny, que engloba diverses disciplines, és l’eix central d’aquest àmbit. Serveix com a projecte de cloenda en què s’utilitzen recursos transversals assolits durant l’etapa dels dos cursos. Aquesta transversalitat genera un treball d’una gran intensitat i documentació completa, a través del treball de disseny d’espais, gràfic, d’objectes i audiovisual. A través d’un enunciat comú, l’alumnat elabora un portafoli mixt del projecte, amb l’objectiu de presentar una proposta global.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Descarrega’t la fitxa dels estudis

Contacta amb nosaltres


  És obligatori respondre les següents caselles:

  Consento l'ús de les meves dades per a les finalitats indicades a la política de privacitat “LES SEVES DADES SEGURES
  Consento l'ús de les meves dades personals per a rebre publicitat de la seva entitat